Default Header Image

Selectare specialitate

Alegerea specialității, ocuparea posturilor/locurilor în specialitate și a locului de desfășurare a studiilor de rezidențiat se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs în rezidențiat, pe domenii de formare profesională, conform clasificării de concurs anunțate, în limita planurilor de înmatriculare aprobate în modul stabilit.

Alegerea specialității, postului/locului în specialitate și a locului de desfășurare a studiilor de rezidențiat se face până la epuizarea posturilor/locurilor scoase la concurs sau a candidaților care au dreptul de a alege un post/loc.

Candidații sau împuterniciții acestora care nu sunt prezenți la data, ora și locul fixate pentru alegerea specialității, postului/locului în specialitate și a locului de desfășurare a studiilor de rezidențiat, pierd drepturile conferite de concurs.

Candidații care renunță la alegerea specialității, unui post/loc, sunt declarați respinși.

Procesul de selectare a specialității, postului/locului în specialitate, locului de instruire va fi transmis live în Google Meet; link-ul pentru conectare: 

https://meet.google.com/dwt-nerv-izc

Astfel, veți putea fi la curent cu modificările și locurile/posturile ocupate și cele rămase disponibile.

 

ORARUL selectării specialității, postului/locului în specialitate, locului desfășurării studiilor (pdf)

 
 Locuri disponibile din Planul de admitere la studii de rezidențiat, cu finanțare de la bugetul de stat, anul universitar 2023-2024
Nr. Specialitatea Locul instruirii

Situația la data de 10.11.2023,

ora 18.45

Pe loc Pe post Total
MEDICINĂ - proces finalizat
1 Anatomie patologică Chişinău   2 2
2 Anestezie și terapie intensivă Chişinău 0 0 4
Bălți   4
3 Boli infecțioase Chişinău 0 0 0
4 Cardiologie Chişinău 0 0 0
5 Chirurgie generală Chişinău 0 0 0
Bălți   0
6 Dermatovenerologie Chişinău 0 0 0
7 Endocrinologie Chişinău 0 0 0
8 Gastroenterologie Chişinău 0 0 0
9 Geriatrie Chişinău 2 2 4
10 Medicină de familie Chişinău 0 16 16
11 Medicină de laborator Chişinău   0 0
12 Medicină de urgență Chişinău 1 5 6
13 Medicină internă Chişinău 0 0 0
14 Medicina muncii Chişinău   1 1
15 Medicină legală Chişinău   4 4
16 Neonatologie Chişinău 0 0 0
17 Neurochirurgie Chişinău 0 0 0
18 Neurologie Chişinău 0 0 0
19 Obstetrică și ginecologie Chişinău   0 0
Bălți   0
20 Oftalmologie Chişinău   0 0
21 Oncologie Chişinău   0 0
22 Ortopedie și traumatologie Chişinău 0 0 0
23 Otorinolaringologie Chişinău 0 0 0
24 Pediatrie Chişinău 0 0 0
25 Pneumologie Chişinău 0 0 0
26 Psihiatrie Chişinău 0 0 0
27 Radiologie și imagistică medicală Chişinău 0 0 0
28 Reabilitare și medicină fizică Chişinău 0 2 2
29 Reumatologie Chişinău 0 0 0
30 Urologie Chişinău 0 0 0
Total 3 36 39
SĂNĂTATE PUBLICĂ - proces finalizat
Total 0 0 0
STOMATOLOGIE proces finalizat
1 Chirurgie dento-alveolară Chișinău 0   0
2 Parodontologie Chișinău   0 0
3 Pedodonţie Chişinău   0 0
4 Protetică dentară Chişinău 0   0
Total 0 0 0
FARMACIE - proces finalizat
1 Farmacie comunitară şi de spital Chişinău 1 3  
Total      

 

 

 

 Locuri disponibile din Planul de admitere la studii de rezidenţiat, în bază de contract cu taxă de studii, pentru anul universitar 2023-2024

 

 

Nr. Specialitatea Locul instruirii

Situația la data de 10.11.2023,

ora 18.45

STOMATOLOGIE proces finalizat
1 Chirurgie dento-alveolară Chișinău 0
2 Endodonție Chișinău 0
3 Ortodonție Chișinău 0
4 Parodontologie Chișinău 0
5 Pedodonție Chișinău 0
6 Protetică dentară Chișinău 0
Total 0
FARMACIE - proces finalizat
1 Farmacie analitică Chișinău 5
2 Farmacie clinică Chișinău  
3 Farmacie comunitară și de spital Chișinău 1
4 Tehnologie farmaceutică industrială Chișinău 2
Total 0

 

 
 Lista specialităților expuse pentru concurs pe post în anul de studii 2023-2024 din cadrul IMSP

Situația la data de 10.11.2023, ora 18:45 conform specialităților:

 
 Anatomie patologică, rămase nesolicitate 2 posturi
 
 Anestezie şi terapie intensivă, rămase nesolicitate 4 posturi, instruire Bălți
 
 Geriatrie, rămase nesolicitate 2 posturi (+ 2 locuri)
 
 Medicină de familie, rămase nesolicitate 16 posturi
 
 Medicină de urgenţă, rămase nesolicitate 5 posturi (+ 1 loc)
 
 Medicina muncii, rămas nesolicitat 1 post
 
 Medicină legală, rămase nesolicitate 4 posturi
 
 Reabilitare şi medicina fizică, rămase nesolicitate 2 posturi
 
 Harta teritorial-administrativă a Republicii Moldova

Alegerea specialității, ocuparea posturilor/locurilor în specialitate și a locului de desfășurare a studiilor de rezidențiat se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs în rezidențiat, pe domenii de formare profesională, conform clasificării de concurs anunțate, în limita planurilor de înmatriculare aprobate în modul stabilit.

Alegerea specialității, postului/locului în specialitate și a locului de desfășurare a studiilor de rezidențiat se face până la epuizarea posturilor/locurilor scoase la concurs sau a candidaților care au dreptul de a alege un post/loc.

Candidații sau împuterniciții acestora care nu sunt prezenți la data, ora și locul fixate pentru alegerea specialității, postului/locului în specialitate și a locului de desfășurare a studiilor de rezidențiat, pierd drepturile conferite de concurs.

Candidații care renunță la alegerea specialității, unui post/loc, sunt declarați respinși.

Solicităm candidaților să studieze Planul de admitere la studii de rezidențiat, precum și  Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Sănătății al RM nr. 798 din 27 septembrie 2023, pentru selectarea opțiunilor dorite. Vă sugerăm să identificați câteva opțiuni, în ordinea preferinței, în caz dacă postul dorit în primul rând va fi selectat de alți candidați, cu medie de concurs mai mare.

Astfel, veți putea fi la curent cu modificările și locurile/posturile ocupate și cele rămase disponibile.

Pentru buna desfășurare a procesului de alegere a posturilor și locurilor scoase la concurs:

- Candidații sau împuterniciții acestora sunt rugați să aibă asupra lor buletinul de identitate în termen de valabilitate; împuterniciții vor avea asupra lor buletinul de identitate propriu și procura notarială.

- Candidații sunt rugați să respecte cu strictețe TOATE regulile și circuitele create de organizatori pentru accesul în sala în care se organizează repartiția.

- Accesul în sala în care se organizează repartiția se va face în ordinea clasificării finale. Pe măsură ce candidații au ales, părăsesc sala pe traseul indicat de organizatori pentru a permite accesul următorilor candidați.

- Însoțitorii candidaților NU au voie să intre în sala de repartiție.

- Însoțitorii sunt rugați să respecte cu strictețe indicațiile date de organizatori / personalul de supraveghere.

- Candidații sunt rugați să se prezinte la locație cu cel mult 30 minute și cel puțin 15 minute înainte de ora indicată pentru a alege postul/locul.

 

Reiterăm că trebuie să aveți cu Dumneavoastră:

1. Buletinul de identitate în termen de valabilitate;

2. Actul de studii cu suplimentul acestuia, în original, pentru certificare;

3. 4 fotografii 3x4 cm de tip buletin;

4. O copie a buletinului de identitate;

5. Certificatul medical, în original;

6. Pix de culoare albastră