Default Header Image

Informații Pentru Abiturienți

Conform Dispoziţiei Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova nr. 04/1-09/1827 din 6 iunie 2018, absolvenţii liceelor din raioanele de est  ale Republicii Moldova şi din mun. Bender, care au studiat după programele de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (Tabel 1), precum și absolvenții originari din localităţile de est și zona de securitate care au urmat studiile în liceele situate în această zonă (Tabel 2) participă în concurs la locurile cu destinaţie specială pentru candidaţii, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ din localităţile de est şi mun. Bender.

Tab. 1 Liceele din raioanele de est ale Republicii Moldova şi din mun. Bender, care studiază după programele de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

 

Nr.

 

 

INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

1.

Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, or. Tiraspol

2.

Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”, or. Bender

3.

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Dubăsari

4.

Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfânt”, or. Grigoriopol

5.

Liceul Teoretic „Evrika”, or. Râbnița


 

 

Tab. 2 Lista localităţilor situate în zona de securitate

 

ANENII NOI

 

CĂUȘENI

 

CRIULENI

 

DUBĂSARI

 

FLOREȘTI

 

ORHEI

 

REZINA

 

ȘOLDĂNEȘTI

 

ȘTEFAN VODĂ

 

MUNICIPIUL CHIȘINĂU

 

Calfa

 

 

Copanca

 

Criuleni

 

Cocieri

 

Japca

 

Jora de Mijloc

 

Or. Rezina

 

Alcedar

 

Cioburciu

 

Vadul lui Vodă

 

Calfa Nouă

 

 

Chircăiești

 

Zolonceni

 

Vasilievca

 

Bursuc

 

Jora de Jos

 

Ciorna

 

 

Curătura

 

Purcari

 

 

Delacău

 

Hagimus

 

Bălăbănești

 

Corjova

 

Napadova

 

Jora de Sus

 

 

Boșernița

 

Climănăuții de Jos

 

Răscăieți

 

 

Gura Bâcului

 

Fârlădeni

 

Mălăiești

 

Coșnița

 

Sănătăuca

 

Lopatna

 

Horodiște

 

 

Cot

 

Talmaza

 

 

Puhăceni

 

Grădinița

 

Mălăieștii-Noi

 

Pohrebea

 

 

Mârțești

 

Slobozia- Horodiște

 

 

Poiana

 

 

 

Roșcani

 

Valea Verde

 

Răculești

 

 

Doroțcaia

 

 

Mârzaci

 

Lalova

 

Salcia

 

 

 

Șerpeni

 

Leuntea

 

Bălășești

 

 

Holercani

 

 

Vâșcăuți

 

Țâpova

 

Vadul – Rașcov

 

 

 

Speia

 

Ursoaia

 

Bălțata

 

Mărcăuți

 

 

 

Nistreni

 

Socola

 

 

 

Varnița

 

Tănătari

 

 

Bălțata de Sus

 

Molovata

 

 

 

Saharna Nouă

 

 

 

 

 

Telița

 

Cârnățeni

 

Boșcana

 

Molovata Nouă

 

 

 

Saharna

 

 

 

 

Hârbovăț

 

Plop - Știubei

 

Mărdăreuca

 

Oxentea

 

 

 

Buciușca

 

 

 

 

 

 

Coșernița

 

Pîrîta

 

 

 

Solonceni

 

 

 

 

 

 

Dubăsarii-Vechi

 

Ustia

 

 

 

Tarasova

 

 

 

 

 

 

Jevreni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onițcani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slobozia- Dușca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corjova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă:

 • Persoanele înmatriculate în anul de studii compensator urmează să se prezinte în data de 29 august 2018, ora 15:00, în Blocul didactic central, biroul 204 (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165)Prezenţa obligatorie, împreună cu părinţii.

 • Regulamentul cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în instituțiile de învățămînt superior de stat din Republica Moldova

 • Conform pct. 18 al Instrucţiunii cu privire la personalizarea automată, eliberarea, evidenţa şi păstrarea actelor de studii în învăţămîntul general din Republica Moldova, aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 189 din 15 martie 2016, “Actul de studii se semnează (cu descifrare nominală) de către directorul actual, directorul adjunct şi trei profesori – angajaţi din cadrul instituţiei de învăţămînt”.
 • Ziua depunerii actelor nu influenţează concursul de admitere şi înmatricularea!
 • Absolvenţii liceelor din localitățile de est şi din municipiul Bender, care au studiat după programele de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, precum și absolvenții, originari din localitățile de est şi zona de securitate, care au urmat studiile în liceele situate în această zona, pot participa şi la concursul pentru cota de 15 la sută din numărul total de locuri cu finanţare bugetară.
 • În conformitate cu art. 24 al Regulamentului – cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2018-2019, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației Nr.485 din 18 aprilie 2018, absolvenţii școlii medii de cultură generală sunt obligaţi să urmeze un an de studii compensator, cu susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.
 • Persoanele, care nu vor susţine examenele de bacalaureat, nu vor fi înmatriculate la anul I de studii la USMF „Nicolae Testemiţanu”.
 • Absolvenții colegiilor, care nu dețin diplomă de bacalaureat, vor fi obligați să susțină examenele de bacalaureat cu obținerea diplomei până la finalizarea studiilor în facultate. În caz contrar, ei nu vor putea primi diploma de studii superioare.
 • Candidaţii la admitere, absolvenţi ai instituţiilor preuniversitare din Raioanele de Est şi mun. Bender, care nu dispun de Buletin de identitate al Republicii Moldova, vor fi admişi în concurs în baza Certificatului de naştere şi Paşaportului RMN.
 • Candidaţii respectivi, declaraţi admişi, îşi vor perfecta, în termen de până la 31 august 2018, buletinele de identitate eliberate la Serviciile eliberare acte de identitate sau Centrele multifuncţionale din cadrul Agenţiei Servicii Publice.
 • Locurile cu finanţare bugetară sînt garantate studenţilor anului I, declaraţi admişi la studii superioare cu finanţare bugetară, pe parcursul primului an de studii, fiind interzisă orice intervenţie care are drept scop redirecţionarea locurilor respective către alţi studenţi, inclusiv de la alte specialităţi. Locurile pentru studii cu finanțare bugetară se scot la concurs anual, după finalizarea anului de studii în curs, inclusiv a sesiunii ordinare de vară și realizarea integrală a planului de învățămînt pentru anul respectiv.
 • La locurile pentru studii cu finanţare bugetară pot pretinde studenţii de la ciclul I – studii superioare de licenţă, studii superioare integrate, din învăţămîntul medical şi farmaceutic, admişi la studii la locurile cu finanţare bugetară, precum şi studenţii admişi la studii în bază de contract, încheiat între instituţiile de învăţămînt superior şi persoanele fizice, cu achitarea taxei pentru studii.
 • Extras din Regulamentul cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în instituțiile de învățămînt superior de stat din Republica Moldova
 • Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal