Admitere 2021

Informații pentru candidații la studii

Informații privind adunarea generală cu studenții anului I, modalitatea de instruire la anul I, orarele de studii vor fi plasate în curând.

 

ANUNȚ!

Cazarea în cămine a studenților anului I se va efectua pe data de 30 si 31 august 2021, conform bonului de achitare care va fi transmis, în perioada 27-29 august, în poșta electronică, indicată la depunerea dosarului de admitere.

 

AVIZ

Biblioteca Ştiinţifica Medicală IP USMF „Nicolae Testemiţanu” efectuează împrumut de manuale pentru studenţii anului I în zilele de 30, 31 august și 1 septembrie 2021.

Seturile de manuale vor fi livrate, în baza buletinului de identitate, conform ordinului de înmatriculare.

Adresa Bibliotecii: str. Malina Mică 66, Blocul Didactic nr. 2

Program: 9.00 – 18.00

Administraţia Bibliotecii

 

Programare pentru depunerea actelor în original:
022-205-200
032-205-200

 

 Ziua depunerii actelor nu influențează concursul de admitere și înmatricularea!

 

 День подачи документов не влияет на конкурс и зачисление!

Deţinătorii diplomei de studii profesionale pot participa la concursul de admitere la o specialitate din domeniul studiat.

Deţinătorii diplomelor de studii superioare universitare, diplomelor de licenţă, care au beneficiat de instruire cu finanţare de la bugetul de stat, pot urma studiile la Universitate doar în bază de contract cu achitarea taxei de studii.

După expirarea termenului de înscriere la concurs (30 iulie 2021, ora 17:00), candidaţii nu mai pot solicita schimbarea datelor în cererea de înscriere la concurs sau a actelor anexate la cerere.
 

În conformitate cu art. 23 al Regulamentului – cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2021-2022, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării Nr. 641 din 31 mai 2021, absolvenții școlii medii de cultură generală, care vor promova concursul de admitere și vor fi înmatriculați, sunt obligați să urmeze un an de studii compensator, cu susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.

Persoanele, care nu vor susține examenele de bacalaureat,  nu vor fi înmatriculate la anul I de studii la USMF „Nicolae Testemiţanu”.
 

 

Согласно постановлениям 23-й ст. Регламента Министерства Образования, Культуры и Исследований РМ о приеме в высшие учебные заведения,  выпускники средних школ зачисляются на подготовительный курс, по окончании которого обязаны сдать экзамены бакалавра и получить диплом бакалавра.

Лица, которые не сдадут экзамен бакалавра, не буду зачислены на первый курс обучения.

Vizualizați: Circulara Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu privire la locurile cu finanțare bugetară destinate absolvenților instituțiilor de învățământ din unitățile teritorial-administrative din stânga Nistrului (RO / RU) din 07.07.2021

 

Regulamentul cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în instituțiile de învățămînt superior de stat din Republica Moldova

  • Locurile cu finanţare bugetară sînt garantate studenţilor anului I, declaraţi admişi la studii superioare cu finanţare bugetară, pe parcursul primului an de studii, fiind interzisă orice intervenţie care are drept scop redirecţionarea locurilor respective către alţi studenţi, inclusiv de la alte specialităţi. Locurile pentru studii cu finanțare bugetară se scot la concurs anual, după finalizarea anului de studii în curs, inclusiv a sesiunii ordinare de vară și realizarea integrală a planului de învățămînt pentru anul respectiv.

  • La locurile pentru studii cu finanţare bugetară pot pretinde studenţii de la ciclul I – studii superioare de licenţă, studii superioare integrate, din învăţămîntul medical şi farmaceutic, admişi la studii la locurile cu finanţare bugetară, precum şi studenţii admişi la studii în bază de contract, încheiat între instituţiile de învăţămînt superior şi persoanele fizice, cu achitarea taxei pentru studii.

 

Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

 

Mai multe detalii găsiți în ediția specială a ziarului universitar „Medicus” - Admitere-2021.

 

Call-centru, suport tehnic privind depunerea on-line a actelor: 022-205-200, 032-205-200 

 

Comisia de admitere: Blocul didactic central, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

Comisia de admitere