Default Header Image

Informaţii utile

Adunarea generală pentru rezidenţii anului I de studii 2019-2020 va avea loc vineri, 13 decembrie 2019, cu începere de la ora 12.00, în Sala festivă a IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.

Prezenţa obligatorie.

Decanatul Rezidenţiat

 

Medicii rezidenți, anul I de studii, care au solicitat cazare în cămine, pot ridica bonurile de cazare joi, 12 decembrie 2019, între orele 15.00 și 17.00, din anticamera prorectorului pentru activitate socială, blocul central al USMF „Nicolae Testemiţanu”, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, biroul 115.

 

 

Se prelungește termenul de depunere a cererilor pentru participare la concursul suplimentar.

Acestea pot fi depuse şi pe 28.11.2019, Centrul tehnic al Comisiei de admitere (biroul 113), de la ora 900 până la ora 1200

 

Se anunţă concurs suplimentar în rezidenţiat 2019 la locurile vacante conform specialităților:

 

BUGET:

Anatomie patologică (Chişinău) – 9 locuri

Anestezie şi terapie intensivă (Bălti)  – 7 locuri

Anestezie şi terapie intensivă (Chişinău)  – 13 locuri

Cardiochirurgie (Chişinău)  – 1 loc

Chirurgie generală (Bălţi)  – 2 locuri

Chirurgie toracică (Chișinău)  – 1 loc

Farmacologie clinică (Chişinău)  – 5 locuri

Geriatrie (Chișinău)  – 4 locuri

Medicină de familie (Chișinău)  – 71 locuri

Medicină de laborator Medicină (Chișinău)  – 3 locuri

Medicină de urgență (Chișinău)  – 55 locuri

Medicină internă (Bălţi) – 6 locuri

Medicină legală (Chișinău)  – 1 loc

Medicină sportivă (Chişinău) – 2 locuri

Pneumologie (Chișinău)  – 6 locuri

Psihiatrie (Chişinău) – 8 locuri

 

Epidemiologie (Chișinău) – 1 loc

Igienă (Chișinău) – 5 locuri

Medicină de laborator Medicină Preventivă (Chișinău)  – 1 loc

Medicina muncii (Chişinău) – 1 loc

Microbiologie (Chișinău)  – 2 locuri

Nutriție și dietetică (Chișinău) – 1 loc

 

CONTRACT:

Endodonţie (Chişinău) – 3 locuri

Pedodonţie (Chişinău) – 2 locuri

 

Farmacie analitică (Chișinău) – 1 loc

Farmacie comunitară și de spital (Chişinău) – 4 locuri

Tehnologie farmaceutică industrială (Chișinău) – 3 locuri

 

Cererile pentru participare la concursul suplimentar pot fi depuse pe 26.11.2019 şi 27.11.2019, Centrul tehnic al Comisiei de admitere (biroul 113), de la 900 până la 1700 (pauză: 1200 - 1300).

 

Persoanele admise la studii de rezidenţiat la specialități cu instruire la mai multe baze clinice pot depune spre examinare cerere de repartizare la baza clinică dorită.

Cererile  pot fi depuse în perioada 26.11.2019 – 03.12.2019, Centrul tehnic al Comisiei de admitere (biroul 113), de la 900 până la 1700 (pauză: 1200 - 1300).

 

Ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 1197 din 24 octombrie 2019 "Cu privire la admiterea în rezidenţiat pentru anul de studii 2019-2020" şi Planul de admitere cu finanţare de la bugetul de stat 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova anunţă concurs de admitere la studii prin rezidenţiat pentru anul de studii 2019-2020

Concursul de admitere la studii prin rezidenţiat se organizează pe specialități, conform Planului de înmatriculare aprobat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova.

La concurs vor fi admişi cetăţenii Republicii Moldova, absolvenţi ai USMF „Nicolae Testemiţanu” şi ai altor facultăţi de medicină/farmacie de peste hotare, din instituții de stat acreditate în modul stabilit de legislația în vigoare, promoţia anului 2019, precum şi absolvenţii promoţiilor 2017 şi 2018, care nu au fost înmatriculaţi anterior la studii prin rezidenţiat.

Pentru a participa la concurs, candidatul va depune la Comisia de admitere în rezidenţiat dosarul de concurs, care va include următoarele documente: 

 1. cererea de înscriere la concursul de admitere;
 2. actul de studii și suplimentul acestuia (original* și copie);
 3. certificatul medical-tip (nr. 086/e), eliberat de către circumscripţia medicală respectivă sau Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară cu cel mult trei luni până la perioada desfășurării concursului de admitere, în care se va indica dacă candidatul este apt/inapt din punct de vedere medical pentru studii la specialitatea pentru care optează. Certificatul medical va include obligatoriu şi rezultatele investigaţiei MRS, iar pentru specialitățile de profil chirurgical şi stomatologic – markerii hepatitelor virale. Universitatea are dreptul şi poate organiza, la necesitate, un control medical suplimentar;
 4. 6 fotografii identice 3×4 cm;
 5. curriculum vitae model Europass;
 6. buletinul de identitate (original* și copie);
 7. copiile publicaţiilor ştiinţifice;
 8. certificatul de studii cu notele examenului de licență (original* și copie) și foaia matricolă (original* și copie), pentru absolvenții din România, promoția anului 2019, urmând ca diploma de licență și suplimentul acesteia să fie prezentate ulterior;
 9. certificatul de căsătorie (original* și copie) sau alt document ce atestă schimbarea numelui dacă acesta este diferit de cel indicat în actul de studii.

Candidații se vor înscrie la concurs personal la Comisia de admitere în rezidenţiat, în baza buletinului de identitate în original, în perioada 18 noiembrie-23 noiembrie 2019 (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, Blocul didactic central).

* Originalul se restituie candidatului după certificarea copiei documentului de către membrii Comisiei de admitere în rezidențiat.

Planul de admitere la studii de rezidenţiat, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2019-2020

 

 Planul de admitere la studii în rezidenţiat, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2019-2020

 

Planul de admitere la studii de rezidenţiat, pe bază de contract cu taxă de studii, pentru anul de studii 2019-2020

Nr.

Specialitatea

Dislocarea instruirii

Total

pe loc

Stomatologie

 1.  

Chirurgie dento-alveolară

Chișinău

8

8

 1.  

Endodonţie

Chișinău

8

8

 1.  

Ortodonție

Chișinău

9

9

 1.  

Parodontologie

Chișinău

11

11

 1.  

Pedodonție

Chișinău

9

9

 1.  

Protetică dentară

Chișinău

10

10

Total

 

55

55

Farmacie

 1.  

Farmacie clinică

Chișinău

3

3

 1.  

Farmacie analitică

Chișinău

3

3

 1.  

Farmacie comunitară și de spital

Chișinău

4

4

 1.  

Tehnologie farmaceutică industrială

Chișinău

4

4

Total

 

14

14

 

  

Mărimea taxelor de studii pe specialități pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul universitar 2019-2020, aprobate prin Decizia Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională al USMF „Nicolae Testemiţanu” din 22 aprilie 2019

Studii de rezidențiat 

 

SPECIALITATEA

 

 

MĂRIMEA TAXEI,

LEI

 

Farmacie

27.400

Stomatologie

30.800

(inclusiv manopera stomatologică 3.400 lei)

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere la studii de rezidențiat, anul 2019, este stabilită în mărime de 100 lei.

DEPUNEREA ACTELOR:

Luni - Sâmbătă:   9:00 - 17:00

Pauza de masă: 13:00 - 14:00

 

Comisia de admitere în rezidențiat

Tel.: +373 22 242 391, +373 22 205 153