Default Header Image

Informaţii utile

Adunarea generală a medicilor/farmaciștilor rezidenți va avea loc pe 20 decembrie 2021, în format online, conform orarului:


ORAR ADUNAREA GENERALĂ REZIDENȚI

 

AVIZ

Se anunţă concurs suplimentar în rezidenţiat 2021 la locurile vacante, conform specialităților:

 

Studii cu finanțare bugetară:

 

 

Studii în bază de contract cu taxă de studii:

 

Cererile/dosarele  pot fi depuse în perioada 08.12.2021 – 10.12.2021, Comisia de admitere (biroul 217, blocul Didactic central), de la 13.00 până la 17.00.

Candidații sunt obligați să respecte regulile de prevenire a răspândirii infecției cu noul tip de coronavirus. Purtarea măștii de protecție este obligatorie!

 

AVIZ!
Clasificările de concurs, pe domenii de formare, cu listele nominale ale candidaților și mediile de concurs, vor fi plasate pe pagina web a Universității pe 29 noiembrie 2021, ora 17:00.  Tot atunci vor fi anunțate data, ora și locul alegerii specialității, postului/locului în specialitate, precum și a locului de desfășurare a studiilor de rezidențiat.

 

IMPORTANT!

Alegerea specialității, ocuparea posturilor/locurilor în specialitate, precum și a locului de desfășurare a studiilor de rezidențiat se va face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs în rezidențiat, pe domenii de formare profesională, conform clasificării de concurs anunțate, în limita planurilor de înmatriculare aprobate în modul stabilit.

Alegerea specialității, postului/locului în specialitate, precum și a locului de desfășurare a studiilor de rezidențiat se face până la epuizarea posturilor/locurilor scoase la concurs sau a candidaților care au dreptul de a alege un post/loc.

Candidații sau împuterniciții acestora care nu sunt prezenți la data, ora și locul fixate pentru alegerea specialității, postului/locului în specialitate, pierd drepturile conferite de concurs.

Candidații care renunță la alegerea specialității, unui post/loc, sunt declarați respinși și nu vor putea participa la concursul suplimentar de admitere.

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova anunţă concurs de admitere la studii de rezidenţiat în anul universitar 2021-2022

Concursul de admitere la studii de rezidenţiat se organizează pe specialități, conform Planului de înmatriculare aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1010 din 03.11.2021.

La concurs se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova, absolvenţi ai USMF „Nicolae Testemiţanu” şi ai facultăţilor de medicină/farmacie ale instituțiilor publice de învățământ superior de peste hotare, acreditate în modul stabilit de legislația în vigoare, promoţia 2021, precum şi absolvenţii promoţiilor 2020 şi 2019, care nu au fost înmatriculaţi anterior în rezidenţiat.

Înscrierea la concurs va avea loc în perioada 22-26 noiembrie 2021. Pentru înscriere la concurs, candidatul va completa on-line cererea și va depune on-line, la Comisia de admitere în rezidențiat, Dosarul de concurs, care va include următoarele acte scanate, în format .pdf sau .jpeg:

  1. actul de studii și suplimentul acestuia;
  2. buletinul de identitate;
  3. curriculum vitae model Europass;
  4. certificatul medical-tip (nr. 086/e), eliberat cu cel mult trei luni până la concursul de admitere de către circumscripţia medicală respectivă sau de către Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical pentru studii în domeniul pentru care candidează;
  5. copiile publicaţiilor ştiinţifice, dacă este cazul;
  6. certificatul de studii cu notele examenului de licență și foaia matricolă, pentru absolvenții din România, promoția anului admiterii, urmând ca diploma de licență și suplimentul acesteia să fie prezentate ulterior;
  7. certificatul de căsătorie sau alt document ce atestă schimbarea numelui diferit de numele înscris în actul de studii, dacă este cazul.

 

La etapa de semnare a contractelor candidații vor prezenta originalele actelor menționate mai sus și, suplimentar, 4 fotografii 3x4 cm tip Buletin și o copie a buletinului de identitate.

 

 
 Planul de admitere la studii de rezidențiat, cu finanțare de la bugetul de stat, anul universitar 2021-2022

 

Lista specialităților din cadrul IMSP expuse pentru concurs pe post în anul de studii 2021-2022 (posturile rezidențiat)

 

 
 Planul de admitere la studii de rezidenţiat, în bază de contract cu taxă de studii, pentru anul universitar 2021-2022*

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere la studii de rezidențiat, anul 2021, este stabilită în mărime de 100 lei. Taxa se va achita la etapa de alegere a specialității.

 

 

 

Comisia de admitere în rezidențiat

Tel.: +373 22 242 391, +373 22 205 153, +373 60 483 333

 

Program de lucru:

Luni - Vineri, 9:00 - 17:00, pauză 12:00 - 13:00