MASTER(CALENDARUL ADMITERII)

Calendarul admiterii

 
Depunerea cererilor

Termen: 18 iulie - 02 august 2022

Locație:

- online, prin transmiterea Dosarului de concurs la adresa de e-mail admitere2022@usmf.md (Instrucțiune privind modalitarea de înscriere on-line)

- cu prezență fizică - Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165, Blocul Didactic Central. Luni-vineri, ora 9:00 - 16:00, sâmbătă 9:00 - 14:00

 

 
 Anunţarea rezultatelor intermediare

Data: 03 august 2022, 19:00

Locațiasite

 
Depunerea actelor în original

Termen: 04 august - 06 august 2022

Locație: Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165, Blocul Didactic Central

Program: va fi anunțat în curând

După afișarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, candidatul optează pentru programul de studii solicitat, prin depunerea în original a actelor.

Candidații, care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe în concursul final, la fel sunt obligați să depună originalele actelor.

La depunerea actelor în original, candidatul va prezenta suplimentar 4 fotografii 3 x 4 cm tip Buletin și trei copii ale buletinului de identitate (pașaportului).

Neprezentarea actelor în original, în termenul stabilit, duce la pierderea locului obținut prin concursul de admitere în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, precum și la pierderea posibilității de participare în concursul final de admitere.

 
Anunţarea rezultatelor finale

Data: 08 august 2022

Locațiasite

 
 Sesiunea suplimentară (după caz)

Data: 09 august – 12 august 2022. Detalii vezi aici