Default Header Image

Calendarul admiterii

 
Depunerea cererilor

Termen: 24 iulie - 31 iulie 2023

Locație:

- online, prin transmiterea Dosarului de concurs la adresa de e-mail admiteremaster@usmf.md (Instrucțiune privind modalitarea de înscriere on-line)

La înscrierea on-line, Dosarul de concurs va include, obligatoriu, dovada achitării taxei de admitere (se va solicita atașarea documentului).

Taxa de înscriere la concursul de admitere 2023 este stabilită în mărime de 100 lei.

Modalitățile de plată:

1. Prin transfer bancar, doar în sucursalele și agențiile teritoriale ale BC „Moldova-Agroindbank” SA;

2. Prin internet (web) banking sau prin aplicația mobilă.

Rechizitele de plată (descarcă pdf pentru bancă):

Beneficiar: IP USMF „Nicolae Testemițanu”

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

Cod fiscal: 1007600000794

Banca: BC „Moldova Agroindbank” SA, Sucursala Chișinău-Centru

Cod bancar: AGRNMD2X723

Cod IBAN: MD19AG000000022512015544

Destinația plății: Taxa de înscriere la concursul de admitere la USMF „Nicolae Testemițanu” pentru Numele și prenumele candidatului.

Taxa de înscriere poate fi achitată și până la începerea sesiunii de admitere.

- cu prezență fizică - Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165, Blocul Didactic Central. Luni-vineri, ora 9:00 - 16:00, sâmbătă 9:00 - 14:00

 

 
 Anunţarea rezultatelor intermediare

Data: 01 august 2023, 19:00

Locațiasite

 
Depunerea actelor în original

Termen: 02 august - 04 august 2023

Locație: Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165, Blocul Didactic Central

Program: 09:00 - 16:30, pauza 13:00 - 14:00

După afișarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, candidatul optează pentru programul de studii solicitat, prin depunerea în original a actelor.

Candidații, care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe în concursul final, la fel sunt obligați să depună originalele actelor.

La depunerea actelor în original, candidatul va prezenta suplimentar 4 fotografii 3 x 4 cm tip Buletin și o copie a buletinului de identitate (pașaportului).

Neprezentarea actelor în original, în termenul stabilit, duce la pierderea locului obținut prin concursul de admitere în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, precum și la pierderea posibilității de participare în concursul final de admitere.

 
Anunţarea rezultatelor finale

Data: 07 august 2023

Locațiasite

 
 Sesiunea suplimentară (după caz)

Se anunță primirea actelor pentru participare în concurs în sesiunea suplimentară, locuri în bază de contract.

Termen: 08 august - 11 august 2023

Detalii vezi aici.