Default Header Image

Rezultatele admiterii

IMPORTANT!!

După afișarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, candidatul declarat admis la una sau mai multe instituții de învățământ superior optează pentru specialitatea solicitată prin depunerea în original la universitate a actelor menționate în art. 22 al Regulamentului, în termenul stabilit.

Candidații care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe în concursul final, la fel sunt obligați să depună actele menționate în art. 22 în original, în termenele stabilite.

Neprezentarea actului de studii în original din vina candidatului, în termenul stabilit, duce la pierderea locului obținut prin concursul de admitere la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, precum și la pierderea posibilității de participare în concursul final de admitere.


 

Ordin de înmatriculare la anul I de studi la studii bugetare

Ordin de înmatriculare la anul de studii compensator

Ordin, rezultatele concursului la locurile în bază de contract

 

Rezultatele finale ale concursului de admitere 2019, BUGET

Rezultatele finale ale concursului de admitere 2019, CONTRACT

 

Ordin, rezultatele concursului, sesiunea suplimentară

 

ACHITAREA TAXEI DE STUDII

Candidaţii admişi la plata taxei de studii în bază de contract vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxei de studii.

Termene de plată: 29 iulie – 09 august 2019.

***
Încheierea contractelor se va face în perioada 29 iulie – 09 august 2019, la Centrul tehnic al Comisiei de admitere (biroul 113).

Orar de lucru: Luni-Vineri, 09:00 – 16:30, pauză – 12:00-13:00.

Taxa se achită în volum integral (100%).

***

Pentru perfectarea contractelor este necesar de prezentat:

  1. Buletinul de identitate (original şi copie)
  2. Recipisa

Pentru părinţi, în caz că aceștia achită contractul în locul candidatului – Buletinele de identitate ale candidatului şi părintelui (original şi copie)

 

 

SESIUNE SUPLIMENTARĂ

Se anunță primirea actelor pentru participare în concurs în sesiunea suplimentară la specialitățile Farmacie și Asistență Medicală Generală, studii în bază de contract cu achitarea taxei de studii.

Actele pot fi depuse în perioada 29 iulie – 02 august, la Comisia de admitere; program de lucru 09:00 – 16:30, pauză – 12:00-13:00. Anunțarea rezultatelor – 05 august 2019.

 

 

LIVRAREA MANUALELOR

În zilele de 28, 29 și 30 august 2019, Biblioteca Ştiinţifica Medicală a IP USMF „Nicolae Testemiţanu” efectuează împrumut de manuale pentru studenţii anului I.

Seturile de manuale vor fi eliberate în conformitate cu Ordinul de înmatriculare, la prezentarea buletinului de identitate al studentului.

Adresa Bibliotecii: str. Mălina Mică, 66, Blocul didactic nr. 2

 Program: 28-30.08.2016;  9.00 – 18.00

 

 

CAZARE

Studenţii,  înmatriculaţi la anul I de studii, care necesită cazare în cămin, trebuie să se prezinte, pe 29 august 2019, de la orele 8:00, la Blocul didactic Nr.2 (Blocul Farmaceutic) str. Mălina Mică 66, et.1.

Acte necesare

   -  buletinul de identitate cu fişa de însoţire;

Actele care confirmă statutul social.

   - certificat despre componenţa familiei (pentru candidaţii din familii cu trei şi mai mulţi copii aflaţi la întreţinere);

   - copia certificatului de invaliditate a studentului sau a părinţilor;

   - copia certificatului de deces al părinţilor.

 

 

CEREMONIA OFICIALĂ DE ÎNMATRICULARE

Ceremonia oficială de înmatriculare la USMF „Nicolae Testemiţanu”, în anul I de studii, va avea loc în incinta Palatului Naţional „Nicolae Sulac” (str. Puşkin, 21), în data de 31 august 2019, ora 10:30.

 

 

 

INFORMAȚIE PENTRU STUDENȚII ADMIȘI LA ANUL DE STUDII COMPENSATOR

Adunarea generală cu studenții admiși la anul de studii compensator va avea loc pe data de 31 august 2019, ora 13:30, în Blocul didactic central, biroul 204 (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165). Este obligatorie prezența și a unui părinte.

 

Comisia de admitere (Blocul didactic central, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165)

Telefoane de contact: 022 205 153, 022 242 391, 032 205 909

E-mail: admiterea@usmf.md