Default Header Image

Rezultatele admiterii

Candidații, care au promovat concursul de admitere la locurile cu finanțare bugetară, NU TREBUIE să se prezinte la comisia de admitere. Informații suplimentare privind adunarea generală cu studenții anului I, livrarea setului de manuale, cazarea în cămine vedeți aici.

ATENȚIE!

Candidaţii admişi la locurile în bază de contract vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxei de studii.

Termene de plată: 08 august – 18 august 2023 (inclusiv).

Încheierea contractelor se va face la Centrul tehnic al Comisiei de admitere (Blocul Didactic Central, biroul 113, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165).

Orar de lucru: 09:00 – 16:30, pauză – 12:00-13:00.

Taxa se achită în volum integral (100%).

Pentru perfectarea contractelor este necesar de prezentat buletinul de identitate

Pentru părinţi, în caz că aceștia achită contractul în locul candidatului – buletinele de identitate ale candidatului şi părintelui.

 

Rezultatele concursului FINAL de admitere la studii superioare de licență și integrate la USMF „Nicolae Testemițanu”, conform programelor de studii, categoriilor de concurs și sursei de finanțare

 

 
Mărimea taxelor de studii pe specialităţi pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul universitar 2023-2024

Medicină - 32 200 lei

Stomatologie - 42 300 lei

Farmacie - 30 500 lei

Optometrie - 32 200 lei

Fiziokinetoterapie și reabilitare - 21 600 lei

Asistență medicală generală - 19 300 lei

Tehnologie radiologică - 19 300 lei

Sănătate publică - 19 300 lei

 

 Rezultatele concursului de admitere, SESIUNEA SUPLIMENTARĂ, la studii superioare de licență și integrate (ciclul I și II)

RezultateConcSuplim

SESIUNE SUPLIMENTARĂ

Se anunță primirea actelor pentru participare în concurs în sesiunea suplimentară, locuri în bază de contract, la programele de studii:

- Farmacie – 8 locuri

- Asistență medicală generală – 5 locuri

- Optometrie – 6 locuri

- Tehnologie radiologică – 13 locuri

- Sănătate publică – 19 locuri

Actele pot fi depuse în perioada 08 august – 11 august (inclusiv), la Comisia de admitere; program de lucru  09:00 – 16:30, pauză – 12:00-13:00. Actele se depun în original. Dosarul depus trebuie să conțină toate actele necesare: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-universitare/candidati-autohtoni/studii-superioare-integrate-ciclul-i-si-ciclul-ii/acte-necesare

Anunțarea rezultatelor –  12 august 2023.

IMPORTANT!

Pentru a participa la concursul final de admitere, candidatul trebuie să prezinte la Comisia de admitere originalele actelor depuse pentru participare la concurs (inclusiv actul de studii în original cu anexa acestuia).

Candidații, care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe în concursul final, la fel trebuie să depună originalele actelor.

Se vor prezenta originalele tuturor actelor, depuse în dosarul personal pe platforma de admitere (actul de studii cu anexa/suplimentul cu note, buletinul de identitate, actele confirmative pentru candidații care au optat pentru concursul de 15 la sută, certificatul de recunoaștere și echivalare a actului de studii obținut în străinătate, alte acte, după caz). 

Suplimentar, candidații vor prezenta:

- 4 fotografii 3 x 4 cm tip Buletin

- o copie a buletinului de identitate (pașaportului)

 

Neprezentarea actelor în original, în termenul stabilit, duce la pierderea locului obținut prin concursul de admitere în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, precum și la pierderea posibilității de participare în concursul final de admitere.

Depunerea în original a actelor se va desfășura în perioada 02 august - 04 august (inclusiv). Programul de lucru: 09:00 - 17:00, pauza 13:00 - 14:00

Actele se depun în Blocul Didactic Central al USMF „Nicolae Testemițanu”, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165