Default Header Image

Rezultatele admiterii

Rezultatele finale ale concursului de admitere la studii superioare de licență și integrate (ciclul I și II) la USMF „Nicolae Testemițanu”, conform programelor de studii, categoriilor de concurs și sursei de finanțare

 

 
 Rezultatele finale ale concursului de admitere, conform programelor de studii

Rezultatele Concursului în sesiunea suplimentară de admitere

ATENȚIE!

Candidații, care au promovat concursul în sesiunea suplimentară de admitere, vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxei de studii.

Termene de plată: 20 – 21 august 2021.

ACHITAREA TAXEI DE STUDII

Candidaţii admişi la locurile în bază de contract vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxei de studii.

Termene de plată: 13 august – 21 august 2021(inclusiv).

 

Încheierea contractelor se va face la Centrul tehnic al Comisiei de admitere (Blocul Didactic Central, biroul 113, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165).

Orar de lucru: 09:00 – 16:30, pauză – 12:00-13:00.

Taxa se achită în volum integral (100%).

 

Pentru perfectarea contractelor este necesar de prezentat:

  1. Buletinul de identitate (original şi copie)

Pentru părinţi, în caz că aceștia achită contractul în locul candidatului – Buletinele de identitate ale candidatului şi părintelui (original şi copie).

Accesul candidaților va fi etapizat, cu respectarea cerințelor epidemiologice.

 

Mărimea taxelor de studii pe specialităţi pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul universitar 2021-2022, aprobate prin Decizia Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională al USMF „Nicolae Testemiţanu” din 19 mai 2021

SPECIALITATEA

MĂRIMEA TAXEI,

LEI

Medicină 30.100
Farmacie 30.500
Stomatologie 33.100
Sănătate Publică 19.300
Asistență medicală generală  19.300
Optometrie 32.200
Tehnologia radiologică 32.200

 

 

Atenție: Studenţii anului I, înmatriculaţi la Facultatea de Stomatologie, sunt obligaţi să deţină, la 1 septembrie, kitul obligator pentru instruirea studenţilor din anul I de studii.

 

SESIUNE SUPLIMENTARĂ

Se anunță primirea actelor pentru participare în concurs în sesiunea suplimentară, locuri în bază de contract, la programele de studii:

- Farmacie – 12 locuri

- Asistență medicală generală – 5 locuri

- Tehnologie radiologică – 5 locuri

- Sănătate publică – 6 locuri

- Optometrie – 5 locuri.

Actele pot fi depuse în perioada 12 august – 18 august, la Comisia de admitere; program de lucru – luni-vineri, orele 09:00 – 16:30, pauză – 12:00-13:00. Actele se depun în original. Dosarul depus trebuie să conțină toate actele necesare: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-universitare/candidati-autohtoni/studii-superioare-integrate-ciclul-i-si-ciclul-ii/acte-necesare

Candidații, care nu au promovat concursul final și ale căror acte, în original, sunt depuse la Comisia de admitere, se pot înscrie în concurs în sesiunea suplimentară și prin depunerea online a cererii de participare în concurs. Modelul cererii: Cerere concurs suplimentar. Aceasta urmează a fi completată, scanată și transmisă pe admitere2020@usmf.md.

Anunțarea rezultatelor –  20 august 2021.

 

Se anunță primirea actelor pentru participare în concurs în sesiunea suplimentară, la studii superioare de master (ciclul II), Tehnologii moleculare în sănătate:

- cu finanțare de la bugetul de stat - 3 locuri

- pe bază de contract, cu taxă de studii - 9 locuri.

Pentru informații suplimentare, accesați linkul: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-universitare/candidati-autohtoni/studii-superioare-de-masterat-ciclul-ii/masterat

 

IMPORTANT!

Pentru a participa la concursul final de admitere, candidatul trebuie să prezinte la Comisia de admitere originalele actelor depuse pentru participare la concurs (inclusiv actul de studii în original cu anexa acestuia).

Candidații, care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe în concursul final, la fel trebuie să depună originalele actelor.

Se vor prezenta originalele tuturor actelor, depuse în dosarul personal pe platforma de admitere (actul de studii cu anexa/suplimentul cu note, buletinul de identitate, actele confirmative pentru candidații care au optat pentru concursul de 15 la sută, certificatul de recunoaștere și echivalare a actului de studii obținut în străinătate, alte acte, după caz). 

Suplimentar, candidații vor prezenta:

- 4 fotografii 3 x 4 cm tip Buletin

- trei copii ale buletinului de identitate (pașaportului), precum și

- vor achita taxa de participare în concursul de admitere în mărime de 100 lei.

Neprezentarea actelor în original, în termenul stabilit, duce la pierderea locului obținut prin concursul de admitere în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, precum și la pierderea posibilității de participare în concursul final de admitere.

Depunerea în original a actelor se va desfășura în perioada 04 august - 10 august (inclusiv), atât cu programare prealabilă, cât și fără programare, conform unui orar, cu accesul etapizat, cu respectarea cerințelor sanitaro-epidemiologice, inclusiv protecție zilnică contra COVID-19 pentru tot personalul și candidații.

Actele se depun în Blocul Didactic Central al USMF „Nicolae Testemițanu”, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165. Accesul în Blocul Didactic Central se va permite doar persoanelor, care vor purta mască de protecție.

Programare pentru depunerea actelor în original:
022-205-200
032-205-200