Default Header Image

Rezultatele admiterii

Aici vor fi plasate rezultatele Concursului de admitere la USMF „Nicolae Testemițanu”

În conformitate cu Regulamentul de admitere la studii superioare de licență și integrate la USMF „Nicolae Testemițanu”, candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii, comunicate oficial de Universitate.