Default Header Image

Rezultatele admiterii

În Pdf-urile de mai jos puteți găsi lista perosoanelor care au promovat concursul final la locurile în bază de buget și contract, conform specialității și categoriei de concurs. La fel se mai pot găsi și ordinele cu privire la rezultatele finale ale concursului de admitere. 

Atenție: 

Candidaţii admişi la plata taxei de studii în bază de contract vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxeimde studii. 

Termene de plată: 06 – 17 august 2018. 

Citește mai multe aici.

 

Tab. 1 Mărimea taxelor de studii pe specialităţi pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul universitar 2018-2019, aprobate prin decizia Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională al USMF “Nicolae Testemiţanu” din 17 mai 2018:

 

SPECIALITATEA

 

 

MĂRIMEA TAXEI, LEI

 

Medicină

 

30.100

Stomatologie

 

30.500

Farmacie

 

31.700

Optometrie

 

32.200

Asistența medicală generală

 

19.300

 

Atenție:

Rezultatele concursului intermediar nu reprezintă ordine de înmatriculare. Candidații declarați admiși, care au depus dosarele în copii, trebuie să depună originalele documentelor la USMF „Nicolae Testemițanu” până pe data de 02 august 2018, în caz contrar vor pierde locul obținut.

Rezultatele concursului final de admitere pot să difere de rezultatele concursului intermediar, astfel candidații, care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe în concursul final, la fel trebuie să depună documentele menționate în art. 22 în original, până în data de 02 august 2018.

Citește mai multe aici.