REZULTATELE ADMITERII

ATENȚIE!

Candidaţii admişi la locurile în bază de contract vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxei de studii.

Termene de plată: 09 august – 19 august 2022 (inclusiv).

Rezultatele finale ale concursului de admitere la studii superioare de licență și integrate (ciclul I și II) la USMF „Nicolae Testemițanu”, conform programelor de studii, categoriilor de concurs și sursei de finanțare

 
 Rezultatele finale ale concursului de admitere, conform programelor de studii

Rezultatele Concursului de admitere, sesiunea suplimentară, la studii superioare de licență și integrate (ciclul I și II)

ACHITAREA TAXEI DE STUDII

Candidaţii admişi la locurile în bază de contract vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxei de studii.

Termene de plată: 09 august – 19 august 2022 (inclusiv).

 

Încheierea contractelor se va face la Centrul tehnic al Comisiei de admitere (Blocul Didactic Central, biroul 113, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165).

Orar de lucru: luni-vineri, 09:00 – 16:30, pauză – 12:00-13:00.

Taxa se achită în volum integral (100%).

 

Pentru perfectarea contractelor este necesar de prezentat buletinul de identitate

Pentru părinţi, în caz că aceștia achită contractul în locul candidatului – buletinele de identitate ale candidatului şi părintelui.

Accesul candidaților va fi etapizat, cu respectarea cerințelor epidemiologice.

Mărimea taxelor de studii pe specialităţi pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul universitar 2022-2023

SESIUNE SUPLIMENTARĂ

Se anunță primirea actelor pentru participare în concurs în sesiunea suplimentară, locuri în bază de contract, la programele de studii:

- Farmacie – 24 locuri

- Fiziokinetoterapie și reabilitare - 13 locuri

- Asistență medicală generală – 6 locuri

- Optometrie – 7 locuri

- Tehnologie radiologică – 15 locuri

- Sănătate publică – 13 locuri.

Actele pot fi depuse în perioada 09 august – 12 august (inclusiv), la Comisia de admitere; program de lucru  09:00 – 16:30, pauză – 12:00-13:00. Actele se depun în original. Dosarul depus trebuie să conțină toate actele necesare: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-universitare/candidati-autohtoni/studii-superioare-integrate-ciclul-i-si-ciclul-ii/acte-necesare

Anunțarea rezultatelor –  13 august 2022.

 

IMPORTANT!

Pentru a participa la concursul final de admitere, candidatul trebuie să prezinte la Comisia de admitere originalele actelor depuse pentru participare la concurs (inclusiv actul de studii în original cu anexa acestuia).

Candidații, care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe în concursul final, la fel trebuie să depună originalele actelor.

Se vor prezenta originalele tuturor actelor, depuse în dosarul personal pe platforma de admitere (actul de studii cu anexa/suplimentul cu note, buletinul de identitate, actele confirmative pentru candidații care au optat pentru concursul de 15 la sută, certificatul de recunoaștere și echivalare a actului de studii obținut în străinătate, alte acte, după caz). 

Suplimentar, candidații vor prezenta:

- 4 fotografii 3 x 4 cm tip Buletin

- trei copii ale buletinului de identitate (pașaportului), precum și

- vor achita taxa de participare în concursul de admitere în mărime de 100 lei.

Neprezentarea actelor în original, în termenul stabilit, duce la pierderea locului obținut prin concursul de admitere în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, precum și la pierderea posibilității de participare în concursul final de admitere.

Depunerea în original a actelor se va desfășura în perioada 04 august - 06 august (inclusiv). Programul de lucru: 09:00 - 17:00, pauza 13:00 - 14:00

Actele se depun în Blocul Didactic Central al USMF „Nicolae Testemițanu”, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165