Default Header Image

Taxe

Taxele de studii pentru studenții înmatriculați în anul universitar 2018-2019:

  • Studii preuniversitare (limba română)1800 € (dacă după absolvire  studiile vor fi continuate la USMF „Nicolae Testemiţanu”) sau 3000 € (dacă după absolvire studiile nu vor fi continuate la USMF „Nicolae Testemiţanu”);
  • Studii preuniversitare (limba engleză) - 2100 € (dacă după absolvire  studiile vor fi continuate la USMF „Nicolae Testemiţanu”) sau 3300 € (dacă după absolvire studiile nu vor fi continuate la USMF „Nicolae Testemiţanu”);
  • Studii universitare - 4100-4600 € per an academic;
     

Taxa de admitere - 50 €.
Mărimea taxei de studii este stabilită în funcție de limba de instruire. Taxele de studii nu includ taxele pentru invitație, viză, cazare, taxele de obținere a dreptului de ședere provizorie, alimentare, asigurare medicală sau alte taxe.

Studenții Facultății de Stomatologie achită o taxă suplimentară în valoare de 550 € pentru manoperele practice (materiale și echipament).

Tab. 1 Mărimea taxelor de studii pe specialităţi pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul universitar 2018-2019, aprobate prin decizia Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională al USMF “Nicolae Testemiţanu” din 17 mai 2018:

 

SPECIALITATEA

 

 

MĂRIMEA TAXEI, LEI

 

Medicină

 

30.100

Stomatologie

 

30.500

Farmacie

 

31.700

Optometrie

 

32.200

Asistența medicală generală

 

19.300

 

 

Atenție: Studenţii anului I, înmatriculaţi la Facultatea de Stomatologie, sunt obligaţi să deţină, la 1 septembrie, Kitul obligator pentru instruirea studenţilor anului I de studii.

Taxa de înscriere la concursul de admitere 2018 este stabilită în mărime de 50 lei.

Sunt scutite de plata taxei de înscriere la concurs următoarele categorii de candidaţi: candidaţii cu statut de copii rămaşi fără ocrotire părintească și candidații cu grad de dizabilitate, la prezentarea certificatelor corespunzătoare.