Default Header Image

Taxe

 

Mărimea taxelor de studii pe specialităţi pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul universitar 2020-2021,

aprobate prin Decizia Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională

al USMF „Nicolae Testemiţanu” din 4 iunie 2020

 

SPECIALITATEA

 

 

MĂRIMEA TAXEI,

LEI

 

Medicină

30.100

Farmacie

30.500

Stomatologie

31.700

Sănătate publică

19.300

Asistență medicală generală

19.300

Optometrie

32.200

Tehnologia radiologică

32.200

 

Atenție: Studenţii anului I, înmatriculaţi la Facultatea de Stomatologie, sunt obligaţi să deţină, la 1 septembrie, kitul obligator pentru instruirea studenţilor din anul I de studii.

 

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere 2020 este stabilită în mărime de 50 lei.

Taxa va fi achitată la depunerea în original a actelor.

 

Sunt scutite de plata taxei de înscriere la concurs următoarele categorii de candidaţi: 

- candidaţii cu statut de copii rămaşi fără ocrotire părintească;

- candidații cu grad de dizabilitate sever şi accentuat, la prezentarea certificatelor corespunzătoare

 

Comisia de admitere (Blocul didactic central, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165)

Telefoane de contact: 022 205 153, 022 242 391, 060483333, 060295555, 062025555

E-mail: admiterea@usmf.md