Default Header Image

Taxe

Mărimea taxelor de studii superioare intergrate și de licență pentru cetăţenii Republicii Moldova în anul universitar 2023-2024 au fost aprobate prin Decizia Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al USMF „Nicolae Testemiţanu” după cum urmează: 

 

SPECIALITATEA

 

 

MĂRIMEA TAXEI,

LEI

 

Medicină

32.200

Farmacie

30.500

Stomatologie

42.300

Sănătate publică

19.300

Asistență medicală generală

19.300

Optometrie

32.200

Tehnologia radiologică

19.300

Fiziokinetoterapie și reabilitare

21.600

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere 2023 este stabilită în mărime de 100 lei.

La înscrierea on-line, Dosarul de concurs va include, obligatoriu, dovada achitării taxei de admitere (se va solicita atașarea documentului).

 

Modalitățile de plată:

1. Prin transfer bancar, doar în sucursalele și agențiile teritoriale ale BC „Moldova-Agroindbank” SA;

2. Prin internet (web) banking sau prin aplicația mobilă.

 

Rechizitele de plată (descarcă pdf pentru bancă):

Beneficiar: IP USMF „Nicolae Testemițanu”

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

Cod fiscal: 1007600000794

Banca: BC „Moldova Agroindbank” SA, Sucursala Chișinău-Centru

Cod bancar: AGRNMD2X723

Cod IBAN: MD19AG000000022512015544

Destinația plății: Taxa de înscriere la concursul de admitere la USMF „Nicolae Testemițanu” pentru Numele și prenumele candidatului.

 

Taxa de înscriere poate fi achitată și până la începerea sesiunii de admitere.

 

Sunt scutite de plata taxei de înscriere la concurs următoarele categorii de candidaţi (la prezentarea documentelor doveditoare): 

- candidaţii cu statut de copii rămaşi fără ocrotire părintească. Document doveditor - Adeverința eliberată de Direcția de Asistență Socială și Protecție a Familiei (la nivel raional) sau Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului (la nivel municipal), care confirmă statutul de copil rămas fără îngrijire părintească.

- candidații cu grad de dizabilitate sever şi accentuat. Document doveditor - Certificatul de încadrare în grad de dizabilitate, sever sau accentuat, eliberat de Consiliul Național de Determinare a Dizabilității și Capacității de Muncă.

 

Comisia de admitere (Blocul didactic central, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165)

Telefoane de contact: +373 22 205 153, +373 22 242 391, 060 483 333

E-mail: admiterea@usmf.md