Default Header Image

Taxe

 

Mărimea taxelor de studii pe specialităţi pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul universitar 2019-2020, aprobate prin decizia Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională al USMF “Nicolae Testemiţanu” din 22 aprilie 2019:

 

SPECIALITATEA

 

 

MĂRIMEA TAXEI,

LEI

 

Medicină

 

30.100

Stomatologie

 

30.500

Farmacie

 

31.700

Optometrie

 

32.200

Asistența medicală generală

 

19.300

 

 

Atenție: Studenţii anului I, înmatriculaţi la Facultatea de Stomatologie, sunt obligaţi să deţină, la 1 septembrie, Kitul obligator pentru instruirea studenţilor anului I de studii.

Taxa de înscriere la concursul de admitere 2019 este stabilită în mărime de 50 lei.

Sunt scutite de plata taxei de înscriere la concurs următoarele categorii de candidaţi: 

  • candidaţii cu statut de copii rămaşi fără ocrotire părintească
  • candidații cu grad de dizabilitate sever şi accentuat, 

     la prezentarea certificatelor corespunzătoare.