TAXE

 

Mărimea taxelor de studii pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul universitar 2022-2023,

aprobate prin Decizia Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională

al USMF „Nicolae Testemiţanu”

studii superioare intergrate și de licență

 

SPECIALITATEA

 

 

MĂRIMEA TAXEI,

LEI

 

Medicină

30.100

Farmacie

30.500

Stomatologie

33.100

Sănătate publică

19.300

Asistență medicală generală

19.300

Optometrie

32.200

Tehnologia radiologică

19.300

Fiziokinetoterapie și reabilitare

21.600

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere 2022 este stabilită în mărime de 100 lei.
 

Sunt scutite de plata taxei de înscriere la concurs următoarele categorii de candidaţi: 

- candidaţii cu statut de copii rămaşi fără ocrotire părintească;

- candidații cu grad de dizabilitate sever şi accentuat, la prezentarea certificatelor corespunzătoare

 

Comisia de admitere (Blocul didactic central, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165)

Telefoane de contact: 022 205 153, 022 242 391

E-mail: admiterea@usmf.md